rzzn.jpg
logobrielle1.jpg
Afdeling: BRIELLE
deltaport-logo 130.jpg
Koornetwerk.jpg
Nieuws
Weer meer koren aangemeld!
| Lees Meer
img1.jpg

Startpagina

 
Onze Bond telt nu al 50 leden!
Zie onder aangesloten koren.
 
 

Leve de Opera!

Op veler verzoek zijn we een nieuw project gestart onder de titel ‘Leve de Opera’.
Het zal eind 2020 worden uitgevoerd in Zierikzee en Brielle. Het worden weer middagconcerten, dat is goed bevallen.
De uitvoering gebeurt wederom met een orkest en als solisten een bas en sopraan.
Op het programma staan koorwerken en soli uit opera’s als Die Zauberflöte, Norma, Cavalleria Rusticana, Barbier van Sevilla, Il Trovatore, Nabucco, Carmen enzovoort.
De 10 repetitie-zaterdagen (gezellig zoals altijd) zullen zoveel mogelijk afwisselend in Goes en Rockanje plaatsvinden. Vanaf 9.30 inloop met koffie, 10.30 u begin repetitie.
De repetitiedagen zijn 16/11, 18 jan, 7 mrt, 18 apr, 30 mei, 5 sep, 10 okt 2020.
Generale repetitie op 31 okt, uitvoeringen op zaterdagmiddag 14 november (Zierikzee) en 21 november (Brielle).
De algehele muzikale leiding is weer in de vertrouwde handen van Ardjoena Soerjadi.
De repetities kosten weer € 11,50 per keer inclusief koffie en thee. Het totaal wordt in drie keer betaald. Voor bladmuziek wordt gezorgd, alsmede oefenmateriaal. We proberen dit zonder extra kosten te doen.

 

 
Korenfestival De Watergeus groot succes
Het korenfestival De Watergeus op 5 oktober in Brielle was een overweldigend succes.
De stad gonsde van de koren en bezoekers. Dertig koren traden twee keer 25 minuten op in vijf verschillende locaties.
De Horeca klaagde dat ze dit niet hadden zien aankomen. Om 11.00 uur was alle appeltaart al op.
Er werd geroepen: "Volgend jaar weer". Dat gaan we rustig bezien. Per slot van rekening organiseren we nog meer zaken, zoals vanaf nu ons opera-project dat hierboven is beschreven. Hieronder enkele foto's.
                 Zanggroep Encore, Westvoorne                       Russisch/Oekraïense groep Kalinka, Rotterdam

          Projectkoor RZZN hier als Watergeuzen                                  Popgroep Tintunes, Tinte